Privacy- en cookieverklaring Brouwer Mobility Store


1 november 2023


Uw privacy is voor Brouwer Mobility Store van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:


Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;


Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;


Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;


Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;


Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.


Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf Brouwer Mobility Store allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.


Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Brouwer Mobility Store.


Uw account


Bij bepaalde onderdelen van ons bedrijf moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.Hiervoor gebruiken wij uw:


NAW-gegevens;


Telefoonnummer;


Factuuradres;


E-mailadres;


Geslacht;


Geboortedatum;


IP-adres.


Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen bij het bedrijf en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.


Afhandelen bestelling


Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:


NAW-gegevens;


Telefoonnummer;


Factuuradres;


E-mailadres;


Betalingsgegevens;


Geslacht;


Geboortedatum;


IP-adres.


Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.


Verzenden van nieuwsbrieven


Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw:


NAW-gegevens;


Telefoonnummer;


E-mailadres.


Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u het abonnement opzegt.


De nieuwsbrief wordt maandelijks per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere de volgende:


Informatie voorziening en aanbiedingen.


Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.


Contactformulier


Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw:


NAW-gegevens;


Telefoonnummer;


E-mailadres.


Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.


Statistieken en profilering


Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren wij ons bedrijf om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw:


NAW-gegevens;


Telefoonnummer;


E-mailadres;


Geslacht;


Geboortedatum;


IP-adres.


Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, voor één jaar.


Reclame


Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:


Per e-mail;


Via social media;


Per telefoon.


U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.


Locatiegegevens


Soms is het nodig voor ons bedrijf Brouwer Mobility Store om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of wij dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.


Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.


Advertenties


Ons bedrijf vertoont algemene advertenties. Hierbij houden wij geen persoonsgegevens bij, wij komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen


Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Statistieken


Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd .


In ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.


Cookies


Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.


U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons bedrijf werken dan niet goed meer.


Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.


Beveiliging


Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.


Uw rechten


Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.


U hebt de volgende rechten:


Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;


Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;


Het laten corrigeren van fouten;


Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;


Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;


Intrekken van toestemming;


Een bepaalde verwerking beperken;


Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.


Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.


Klacht indienen


Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar winkel@brouwerMobilitystore.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.


Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens


Brouwer Mobility StoreLentse Tuinstraat 266663BH 865186182B01E-mailadres: winkel@brouwerMobilitystore.nlTelefoon: 024-3243988


KvK nummer: 90024842